Bedre selvbetjening, færre klik.

LAD OS OPTIMERE DIN
DIGITALE SELVBETJENINGSLØSNING

Det danske samfund er i forandring og det samme er måden, hvorpå danske myndigheder og virksomheder interagerer med borgere og kunder. Den digitale transformation kræver, at der kommunikeres mere effektivt og sammenhængende gennem disse nye platforme for at sikre, at brugere og kunder føler sig trygge, når de skal betjene sig selv på nettet.

Ring til os i dag og begynd optimeringen af din selvbetjeningsløsning: 

(+45) 2235 7808

SKAB TRYGHED PÅ DIN DIGITALE SELVBETJENINGSLØSNING

Gennem test af din løsning giver EyeReply dig værdifulde, prioriterede og handlingsorienterede anbefalinger til, hvordan du i et kunderejse perspektiv kan optimere din selvbetjeningsløsning fra A til Z og skabe større tryghed og tillid hos brugerne. Vi tester hele flowet gennem dit website, din app og den tilhørende e-mail kommunikation. Vi har omfattende viden og erfaring med optimering af selvbetjeningsløsninger fra nogle af de største offentlige og private virksomheder i Danmark og vores vigtigste mål er, at du får succes. Vi garanterer høj brugertilfredshed i digitale selvbetjeningsløsninger.

Vi tester den samlede brugeroplevelse fra et bredt perspektiv, der dækker brugernes visuelle respons, holdninger og adfærd gennem din selvbetjeningsløsning. Denne holistiske tilgang skaber en unik og omfattende forståelse dine kunder og deres forventninger samt hvor godt din løsning fungerer. Vi kan vise, hvad der virker, hvad der ikke virker, og hvordan din digitale selvbetjeningsløsning kommer til at fungere.

EyeReply_Public_Self_Service_Research

LAD EYEREPLY AFVIKLER DEN FÆLLESOFFENTLIGE BRUGERTEST FOR DIG

Som uvildig partner med over 5 års erfaring med brugertest af offentlige digitaliseringsløsninger kan EyeReply hjælpe dig trygt igennem den fællesoffentlige brugertest, så du kan være sikker på at leve op til de fællesoffentlige krav.

I 2015 bistod vi Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og KL med udarbejdelsen af metoden og rammeværket til den fællesoffentlige brugertest og vi kan derfor sikre dig en meget professionel afvikling af den fællesoffentlige brugertest.

Den fællesoffentlige brugertest er en slags stop-test, der skal sikre at de løsninger der lanceres på offentlige portaler såsom Virk.dk og Borger.dk lever op til en minimumsstandard. Det skal være med til at sikre, at den samlede oplevelse med offentlig digital selvbetjening forbedres, brugertilfredsheden øges, tidsforbruget hos brugerne nedsættes og omkostningerne til support hos myndighederne mindskes.

VI HJÆLPER DIG SIKKERT IGENNEM TIL AT BESTÅ DEN FÆLLESOFFENTLIGE BRUGERTEST

Du kan trygt overlade alle detaljerne for testudførsel til os, herunder rekruttering, udvælgelse af målgruppe samt afvikling af selve brugertesten, da vi har mere end 10 års erfaring med brugertests.

Udover den standardiseret fællesoffentlige brugertest, leverer vi en række ekstra indsigter og optimeringsforslag til løsningen fra brugertesten, som afdækker hvilke tiltag der umiddelbart kan løfte kvaliteten af løsningen.

letter testing

ET KUNDE-CASE

Tjek dette case studie ud og se hvordan vi optimerede en offentlig selvbetjeningsløsning.

Vores kunde satte et udfordrende mål: de ville transformere 80% af deres selvbetjeningsløsninger til deres online platforme inden 2015 og imødekomme kravene om at møde brugernes behov effektivt og skabe en tilfredsstillende brugeroplevelse. Det var derfor nødvendigt at evaluere performance i de digitale løsninger og sikre en høj kvalitet og brugervenlighed, der ville imødekomme behovene og forventningerne hos både borgere og forretninger. 

EyeReply udviklede et undersøgelsesdesign, der var i stand til at kvantificere, sammenligne og forbedre effekten af løsningen på forskellige analyseniveauer. Fx udviklede vi tre forskellige benchmarks til evaluering af brugeroplevelsen, interaktionen og den visuelle effekt af hver af de løsninger, der blev testet på tværs af alle platforme indenfor de tre vigtigeste kundesegmenter.

Trianguleringen af disse tre forskellige målinger forudsatte flere benchmarks, der tillod at få viden om erfaringer, interaktion og den visuelle effekt af de forskellige digitale selvbetjeningsløsninger. Alt i alt udformede EyeReply en komplet vurdering af de vigtigste tjenesteydelser i løsningen, hvilket muliggjorde en nem identificering af implementeringsfejl og forbedringsområder.

LAD OS TESTE DIN DIGITALE SELVBETJENINGSLØSNING

Ring til os i dag!
(+45) 2235 7808

css.php