Bedre selvbetjening, færre klik.

LAD OS OPTIMERE DIN
DIGITALE SELVBETJENINGSLØSNING

Det danske samfund er i forandring og det samme er måden, hvorpå danske myndigheder interagerer med deres borgere. Den digitale transformation kræver, at der kommunikeres mere effektivt gennem disse nye platforme for at sikre, at brugere føler sig komfortable og trygge, når de skal betjene sig selv på nettet. 

For at understøtte denne gradvise overgang, bidrager EyeReply med en uafhængig, præcis og professionel evaluering af din digitale selvbetjeningsløsning. Med inspiration fra den seneste viden inden for banebrydende teknologi, gør vi det muligt for dig at vælge de rigtige handlinger og garantere høj brugertilfredshed i digital selvbetjening. 

Ring til os i dag og begynd optimeringen af din selvbetjeningsløsning: 

(+45) 2235 7808

VORES EKSPERTER STÅR KLAR
TIL AT OPTIMERE DIN
SELVBETJENINGSLØSNING

 Hvordan navigerer brugeren i selvbetjeningsløsningen?
– Er der forskelle i graden af forståelse på tværs af segmenter (fx alder, uddannelsesniveau)?
– Er der nogle kritiske barrierer for brugervenlighed, du kan forebygge?
– Kan brugerne finde informationen, de behøver, på en intuitiv måde?

Hos EyeReply bidrager vi med værdifulde indsigter til optimeringen af din selvbetjeningløsnings performance. Vi har omfattende erfaring og viden omkring evaluering af offentlige løsninger og digital selvbetjening.

Vores unikke researchmetode kombinerer traditionelle teknikker (dybdeinterviews og surveys) med den seneste viden inden for eyetracking.

Vi evaluerer brugeroplevelse fra et bredt perspektiv, der dækker brugernes visuelle respons, holdninger og adfærd i naturlige omgivelser. Denne holistiske tilgang skaber en unik og omfattende forståelse for din performance og gør det muligt at sammenligne den med konkurrenterne over tid. Vi kan vise, hvad der virker, hvad der ikke virker, og hvordan din digitale selvbetjeningsløsnings performance optimeres.

EyeReply_Public_Self_Service_Research

EYEREPLY AFVIKLER DEN FÆLLESOFFENTLIGE BRUGERTEST FOR DIG

Som uvildig partner med bred erfaring med brugertest af offentlige digitaliseringsløsninger kan EyeReply hjælpe dig trygt igennem den fællesoffentlige brugertest, så du kan være sikker på at leve op til de fællesoffentlige krav. Vi har bistået Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og KL med udarbejdelsen af de fællesoffentlige krav til brugerstest af obligatoriske digitale offentlige selvbetjeningsløsninger og vi kan derfor sikre dig en professionel afvikling af den fællesoffentlige brugertest. 

Den fællesoffentlige brugertest er en slags stop-test, der skal sikre at de løsninger der lanceres på offentlige portaler såsom Virk.dk og Borger.dk lever op til en minimumsstandard. Det skal være med til at sikre, at den samlede oplevelse med offentlig digital selvbetjening forbedres, brugertilfredsheden øges, tidsforbruget hos brugerne nedsættes og omkostningerne til support hos myndighederne mindskes. 

OVERLAD DETALJERNE FOR DEN FÆLLESOFFENTLIGE BRUGERTEST TIL OS

Du kan trygt overlade alle detaljerne for testudførsel til os, herunder rekruttering, udvælgelse af målgruppe samt afvikling af selve brugertesten, da vi har mere end 15 års erfaring med brugertests.

Udover den standardiseret fællesoffentlige brugertest, leverer vi en række ekstra indsigter og optimeringsforslag til løsningen fra brugertesten, som afdækker hvilke tiltag der umiddelbart kan løfte kvaliteten af løsningen. Vi benytter de nyeste teknikker og den nyeste viden indenfor eyetracking, kombineret med klassiske undersøgelsesmetoder, for at få en komplet forståelse af brugerens oplevelse af løsningen; adfærdsobservation (real-time observation af performance), personligt face-to-face interview (retrospektivt) og spørgeskema (holdningsbaseret benchmark).

Du kan være helt tryg ved at tage kontakt til os, da vi ved hvad der skal til for at sikre en professionel afvikling af din digitale selvbetjeningsløsning, så du kan være sikker på, at I lever op til alle lovkrav.

letter testing

ET KUNDE-CASE

Tjek dette case studie ud og se hvordan vi optimerede en offentlig selvbetjeningsløsning.

Vores kunde satte et udfordrende mål: de ville transformere 80% af deres selvbetjeningsløsninger til deres online platforme inden 2015 og imødekomme kravene om at møde brugernes behov effektivt og skabe en tilfredsstillende brugeroplevelse. Det var derfor nødvendigt at evaluere performance i de digitale løsninger og sikre en høj kvalitet og brugervenlighed, der ville imødekomme behovene og forventningerne hos både borgere og forretninger. 

EyeReply udviklede et undersøgelsesdesign, der var i stand til at kvantificere, sammenligne og forbedre effekten af løsningen på forskellige analyseniveauer. Fx udviklede vi tre forskellige benchmarks til evaluering af brugeroplevelsen, interaktionen og den visuelle effekt af hver af de løsninger, der blev testet på tværs af alle platforme indenfor de tre vigtigeste kundesegmenter.

Trianguleringen af disse tre forskellige målinger forudsatte flere benchmarks, der tillod at få viden om erfaringer, interaktion og den visuelle effekt af de forskellige digitale selvbetjeningsløsninger. Alt i alt udformede EyeReply en komplet vurdering af de vigtigste tjenesteydelser i løsningen, hvilket muliggjorde en nem identificering af implementeringsfejl og forbedringsområder.

LAD OS TESTE DIN DIGITALE SELVBETJENINGSLØSNING

Ring til os i dag!
(+45) 2235 7808

css.php