BESTÅ DEN FÆLLESOFFENTLIGE BRUGERTEST –

sammen med de der bistod Digitaliseringsstyrelsen med at udarbejde den

HVAD ER DEN FÆLLESOFFENTLIGE BRUGERTEST?

Den fællesoffentlige brugertest er en obligatorisk test, der skal sikre, at de løsninger, der lanceres på offentlige portaler, såsom virk.dk, borger.dk, m.fl.  lever op til en minimumsstandard. Det skal være med til at sikre, at den samlede oplevelse med offentlig digital selvbetjening forbedres.

Alle obligatoriske selvbetjeningsløsninger, der udvikles efter ikrafttrædelsen af den fællesoffentlige brugervejledning version 2.0 i maj 2015, skal gennemgå den fællesoffentlige brugertest. Hvis eksisterende obligatoriske selvbetjeningsløsninger nyudvikles eller undergår markante ændringer, skal der ligeledes foretages en fællesoffentlig brugertest.

Testen kan også udvides med de nyeste anbefalinger fra Digitaliseringsstyrelsen fra den 15. august 2019 om at teste det sammenhængende brugerrejseforløb ind og ud af løsningen, for at optimere det samlede forløb.

Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og KL afholdt informationsmøde om brugertesten 25. august 2015, hvor EyeReply også deltog og svarede på spørgsmål. Du kan kigge på alle optagelser fra mødet her

EyeReply_Public_Self_Service_Research

HVAD SKAL DET TIL FOR AT BESTÅ?

Myndigheden skal definere hvem der er “hovedmålgruppen” og “hovedvejen” igennem løsningen. EyeReply kan hjælpe med denne definition. Der kan være flere målgrupper og veje. 80% af målgruppen skal kunne gennemføre hovedvejen igennem selvbetjeningsløsningen.

80% af testpersonerne må ikke opleve en kritisk fejl. Med en kritisk fejl menes fejl som testpersonen ikke selv kan rette og skal søge hjælp uden for løsningen. Eller en fejl der betyder, at formålet med løsningen ikke er opnået på trods af, at løsningen er gennemført.

Den samlede brugertilfredshed skal være minimum 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste. Tilfredsheden opgøres som et gennemsnit af alle testpersoners svar på de prædefinerede spørgsmål – som er blandt andet sprog, relevans af indhold, tryghed (adgang til hjælp) etc.

HVORFOR BRUGE EYEREPLY TIL TESTEN?

EyeReply er en af de få uafhængige og erfaren testpartner (hvilket også er et krav for at kunne gennemføre testen), og har gennemført næsten 200 fællesoffentlige brugertests.

Vi har bistået Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og KL med metode og udarbejdelsen af den fællesoffentlige brugertest. Derfor er EyeReply det bedste valg til at hjælpe dig trygt igennem testen, så du kan være sikker på at leve op til de nyeste fællesoffentlige krav fra den 15. august 2019.

Testen hos EyeReply lever fuldt ud op til de nye regler for fællesoffentlig brugertest pr. 15-08-19 der bl.a. indeholder en anbefaling om at teste det sammenhængende brugerrejseforløb ind og ud af løsningen, for at optimere det samlede forløb.

Se mere omkring hvordan det fungerer når EyeReply udfører din fællesoffentlige brugertest. 

GRATIS EKSTRA SERVICE DU FÅR MED I DIN TEST:

BENCHMARK

Da vi har gennemført så mange tests allerede så har vi adgang til benchmark-data hvor du kan sammenligne din løsning mod andre lignende selvbetjeningsløsninger.

EYETRACKING

EyeReply inkluderer eyetracking i brugertesten. Ud over hvad brugeren siger, så får I også data på hvordan den faktiske interaktion med løsningen foregik.

SE MED LIVE

I kan få adgang til optagelser af testen,  men I er også velkomne at observere testen live i vores lab i København sammen med jeres kolleger, udviklere eller samarbejdspartners.

RAPPORT

Ud over rapporten der skal sendes til borger.dk/Virk, giver vi et møde og en tilægsrapport, der inkluderer insights og prioriterede forbedringsforslag.

REFERENCER

office-1209640_1920

HVAD KOSTER DET OG HVOR LANG TID GÅR DER?

Fra det at I har accepteret det tilbud vi har udarbejdet baseret på jeres behov, så kan I have jeres rapport i hånden indenfor 1-3 uger (afhængigt af hvor mange og hvor svær en målgruppe der skal rekrutteres).

Du kan trygt overlade alle detaljerne til os, herunder rekruttering, udvælgelse af målgruppe samt afvikling af selve brugertesten, da vi har mere end 15 års erfaring med brugertests.

Prisen for en fællesoffentlig brugertest af en målgruppe (6 personer) og en hovedvej er 25.000 DKK ex moms, ifølge Digitaliseringsstyrelsens anbefaling.

LÆS MERE:

EyeReply har leveret data og insights til Rigsrevisionens “Beretning om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder” som undersøgte  den sammenhængende brugervenlighed af 9 digitale selvbetjeningsløsninger der retter sig mod virksomheder.

KONTAKT OS FOR AT BOOKE DIN FÆLLESOFFENTLIGE BRUGERTEST

Ring til os:
(+45) 2235 7808

LÆS MERE:

EyeReply har gennemført langt over 100 fællesoffentlige brugertests, og har dermed god viden vi samlet til dig i en whitepaper. Den fortæller bland andet om hvor mange fejl en brugere kan tåle at opleve på en offentlig selvbetjeningsløsning inden dennes oplevelse falder under deres forventning.

css.php