Privatlivspolitik ved e-mailudsendelser

 

Her kan du læse, hvordan EyeReply håndterer dine personoplysninger, når du modtager e-mails vedrørende events og marketing fra EyeReply.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig og som opsamles ved tilmelding til arrangementer, nyhedsbreve eller anden markedsføring.

Dataansvarlig

EyeReply er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om vores egne kunder, og vi sørger for at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:
EyeReply Aps

Læderstræde 15,1

1201 Copenhagen K, Denmark

info@eyereply.com

Vi behandler følgende personoplysninger

Når du samtykker til at modtage nyhedsbreve og arrangementer, gemmer vi personoplysninger om dig. Formålet er at kunne afvikle arrangementet sikkert og at kunne tilpasse indhold og fremtidige arrangementer med henblik på vores markedsføring overfor dig. Vi gemmer følgende oplysninger:

  • Navn
  • Titel
  • Organisation
  • E-mail
  • Arrangementer

EyeReply anvender webbaserede tjenester som Mailchimp og Google,  til at håndtere tilmeldingsflows og gennemføre analyse. Data gemmes på disse løsningers servere inden for EU eller inden for Privacy Shield-samarbejdet og videregives ikke.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du kan gøre indsigelse mod at vi behandler dem. Du kan også bede om at få dine data udleveret i et elektronisk format.

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger på følgende måde:

Vi har vedtaget politikker for it-sikkerhed, og EyeReplys medarbejdere orienteres og undervises løbende om sikker behandling af data.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. EyeReplys it-systemer har generelt et højt sikkerhedsniveau gennem bl.a. firewall, kryptering og beskyttelse af enheder, og vi tilpasser os løbende den aktuelle risikovurdering. Systemers drift og eventuelle angreb fra hackere eller virus overvåges løbende. Vi kontrollerer medarbejdernes faktiske adgang gennem logning og gennemgang heraf.

Vi har udarbejdet en beredskabsplan for alvorlige driftsforstyrrelser, som indeholder målsætning for genetablering af normal drift i tilfælde af fejl, nedbrud, tab af data eller lignende.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

css.php